การรักษาพยาบาล

วิธีรับรักษาที่สถาบันการแพทย์

ประเภทของสถาบันทางการแพทย์

ประเทศญี่ปุ่นมีโรงพยาบาลและคลินิกเป็นจำนวนมากซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป
หากบาดเจ็บหรือป่วยเล็กน้อย ท่านควรไปยังคลินิกที่อยู่ใกล้เคียง

คลินิก / สถานพยาบาล

สำหรับกรณีบาดเจ็บหรือป่วยในชีวิติประจำวัน หากท่านต้องการการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางคลินิกจะแนะนำให้ท่านไปยังโรงพยาบาล กรุณาอย่าลืมรับใบส่งตัวผู้ป่วย

โรงพยาบาลขนาดเล็กหรือกลาง

สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องงผ่าตัด หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือกรณีที่ต้องการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เช่นพิษอย่างกะทันหัน(บางกรณีอาจจำเป็นต้องมีใบส่งตัวผู้ป่วย)

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

สำหรับกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาการหนักหรือต้องการการรักษาชั้นสูง(บางกรณีอาจจำเป็นต้องมีใบส่งตัวผู้ป่วย)

กรณีเจ็บป่วยกะทันหันหรือบาดเจ็บสาหัสที่ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

กรุณาอ่านหน้า”ฉุกเฉิน”

แผนกตรวจโรค

แผนกอายุรกรรม รักษาอาการเจ็บป่วยของอวัยวะภายใน(เช่น หวัดฯลฯ)
แผนกศัลยกรรม รักษาอาการบาดเจ็บและทำการผ่าตัด
แผนกกุมารเวช รักษาอาการเจ็บป่วยในเด็ก
แผนกศัลยกรรมกระดูก รักษากระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ฯลฯ
แผนกจักษุ รักษาโรคตา
แผนกทันตกรรม รักษาฟัน
แผนกสูตินรีเวช รักษาโรคทางนรีเวช และดูแลการคลอด

สิ่งของที่ต้องนำไปสถาบันทางการแพทย์

  • บัตรประกันสุขภาพ
  • เอกสารยืนยันตัวตน(บัตรประจำตัวผู้พำนัก(ไซริวการ์ด)/หนังสือเดินทาง/บัตรเครดิต ฯลฯ)
  • เงินสด(สถาบันทางการแพทย์บางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
  • สมุดบันทึกประวัติการใช้ยา หรือยาที่ท่านกำลังใช้อยู่

เกี่ยวกับแบบสอบถามอาการ

กรอกอาการของท่านลงแบบสอบถามอาการที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสถาบันการแพทย์

การค้นหาสถาบันทางการแพทย์ที่รองรับภาษาต่างประเทศ

ระบบค้นหาข้อมูลทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอิบารากิ

ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

โรงพยาบาลและคลินิกบางแห่งมีบริการล่าม กรุณาสอบถามกับหน่วยงานราชการของเขตอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ หรือสมาคมนานาชาติด้วย

ลิงค์ที่มีประโยชน์

หนังสือคู่มือทางการแพทย์ สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ

คำถามคำตอบตลอดจนคำอธิบายอาการป่วยต่างๆโดยทั่วไปเวลาไปโรงพยาบาลนั้นจะถูกรวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถชี้ไปยังคำดั้งกล่าว แล้วความหมายของคำดังกล่าวนั้นจะถูกถ่ายทอดไปยังแพทย์ผู้รักษาได้อย่างง่ายดาย

กระทรวงสาธารณสุขแรงงาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่มีปะโยชน์ในการรับรักษาที่สถาบันทางการแพทย์ได้ เช่น แบบสอบถามอาการ แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แบบฟอร์มยินยอม ใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ เป็นต้น มีภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส และภาษาสเปน(พร้อมภาษาญี่ปุ่น)

และสวัสดิการ”เอกสารคำอธิบายหลายภาษาสำหรับชาวต่างชาติ “

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติแอมด้า AMDA

องค์กร NPO ที่รับให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และล่ามด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่น/ได้