การปรึกษา

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยทนายความฟรี

หากท่านต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ท่านสามารถปรึกษากับทนายความได้ฟรี(ครั้งละภายใน30นาที)
ท่านต้องทำการนัดไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อปรึกษากับทนายความ
กรุณาโทรติดต่อศูนย์ ให้คำปรึกษาชาวต่างชาติและนัดไว้ก่อน
หากท่านต้องการล่ามแจ้งให้ทางศูนย์ทราบด้วย

วันที่ให้คำปรึกษา

ทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ 13:30~15:30

2024-2025 วันพฤหัสบดี วันพุธ
เดือนเมษายน 4 24
เดือนพฤษภาคม 9 29
เดือนมิถุนายน 6 26
เดือนกรกฎาคม 11 24
เดือนสิงหาคม 8 21
เดือนกันยายน 5 18
เดือนตุลาคม 10 23
เดือนพฤศจิกายน 7 20
เดือนธันวาคม 5 18
เดือนมกราคมค.ศ.2025 9 22
เดือนกุมภาพันธ์ 6 19
เดือนมีนาคม 6 19

วิธีการให้คำปรึกษา

สัมภาษณ์หรือออนไลน์

สถานที่

สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ ศูนย์ ให้คำปรึกษาคนต่างชาติ
(อาคารแยกชั้น 2 เดอะ ฮิโรซาวะ ซิติ้ คัยคัง 745 อูซิโรคาวะ เซนบะโจ มิโตะซิ )
โทรศัพท์ 029-244-3811
แฟกซ์ 029-241-7611