Tư vấn

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí

Khi có nhu cầu cần tư vấn pháp luật, bạn có thể liên hệ để trao đổi trực tiếp với luật sư (tối đa 30 phút cho 1 lần tư vấn)
Tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Vui lòng gọi điện đến Trung tâm tư vấn người nước ngoài để đặt hẹn nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn pháp luật. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn cần phiên dịch trong quá trình trao đổi với luật sư.

Thời gian

Mỗi tháng 2 lần. Từ 13:30 đến 15:30

2024-2025 Thứ 5 Thứ 4
Tháng 4 4 24
Tháng 5 9 29
Tháng 6 6 26
Tháng 7 11 24
Tháng 8 8 21
Tháng 9 5 18
Tháng 10 10 23
Tháng 11 7 20
Tháng 12 5 18
Tháng 1 9 22
Tháng 2 6 19
Tháng 3 6 19

Hình thức

Trực tiếp hoặc trực tuyến

Địa chỉ

Trung tâm tư vấn người nước ngoài.
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki.
Tầng 2, tòa nhà Bunkan, Hirosawa City Kaikan, 745 Ushirokawa Senba-cho, thành phố Mito.
Điện thoại 029-244-3811
Fax 029-241-7611