Konsultasyon

Libreng legal na payo mula sa isang abogado

Kung kailangan mo ng ekspertong payo、maaari kang makipag-usap sa isang abogado (Hanggang 30 minuto isang beses). Libre ang konsultasyon.
Kinakailangan ang paunang pagpapareserba upang kumonsulta sa isang abogado。Kapag nagpareserba mangyaring tawagan ang Foreigner Counseling Center. At、Kapag kailangan mo ng interpreter、mangyaring kumonsulta.

Mga araw na maaari kang kumonsulta

dalawang beses sa isang buwan 1:30 pm ~ 3:30 pm

2024-2025 Huwebes Miyerkules
Abril 4 24
Mayo 9 29
Hunyo 6 26
Hulyo 11 24
Agosto 8 21
Septiyembre 5 18
Oktubre 10 23
Nobyembre 7 20
Disyembre 5 18
Enero 9 22
Pebrero 6 19
Marso 6 19

Paraan ng konsultasyon

Paraan ng konsultasyon

Lugar

(公財) Ibaraki International Association Foreigner Counseling Center
(745 Ushirokawa, Senba-cho・Hirosawa・Annex of Kenmin Bunka Center2F)
Telepono 029-244-3811
FAX 029-241-7611