Konsultasyon

Mga kapaki-pakinabang na link

Araw-araw na buhay

Mga Pamamaraan ng Paninirahan

Iba’t ibang Konsultasyon

Batas

Mga Karapatang Pantao

Problema sa Buhay o Trabaho

Tungkol sa Trabaho

Para sa mga Technical Intern Trainees

Mga Problema at Problema sa Pamumuhay

Protektahan ang mga Buhay mula sa Krimen at Natural na Sakuna

Kapag Gusto mong Pumunta sa Ospital dahil sa Sakit o Pinsala

Matuto ng Wikang Hapones

Pamamasyal