Konsultasyon

Mga Tuntunin sa Sentro ng Konsultasyon

Maaaring sumangguni ang mga dayuhan sa kanilang sariling wika tungkol sa mga problema sa buhay dito sa Japan.
Libre ang konsultasyon (may naaangkop na singil sa telepono).
Maaari mong gamitin ang triophone upang makipag-usap sa mga opisina ng gobyerno at mga paaralan na may interpreter.

Suportadong wika

Hapon, Ingles, Chinese, Portugal, Thai, Tagalog, Kastila, Koreano, Indonesian, Vietnamese, atbp.
※Iba ang wika para sa bawat araw

Numero ng Telepono 029-244-3811(8:30〜17:00)

Lunes Hapon・Ingles・Vietnamese・Chinese (Kalahating araw sa hapon)
Martes Hapon・Ingles・Koreano・Kastila
Miyerkules Hapon・Ingles・Thai・Chinese・Vietnamese
Huwebes Hapon・Ingles・Portugal・Tagalog・Indonesia
Biyernes Hapon・Ingles・Thai・Sinhala (Kalahating araw sa hapon)

※Ibang salita、Gumamit ng gadget atbp.

Oras ng Konsultasyon

Lunes~Biyernes 8:30~17:00
※Sabado、Linggo、Pista Opisyal、12/29~1/3 Pahinga

Nilalaman ng konsultasyon

Visa、Kasal・Diborsyo、Pamilya、Trabaho、Edukasyon、Buhay sa pangkalahatan, atbp.

Paraan ng konsultasyon

Panayam O telepono

Lugar

(公財) Ibaraki International Association Foreigner Counseling Center
(745 Ushirokawa, Senba-cho・Hirosawa・Annex of Kenmin Bunka Center2F)
Numero ng Telepono 029-244-3811
Numero ng FAX 029-241-7611