การปรึกษา

แนะนำวิธีใช้บริการศูนย์ให้คำปรึกษา

ชาวต่างชาติสามารถปรึกษาปัญหาการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้ด้วยภาษาแม่
ให้คำปรึกษาฟรี (จ่ายค่าโทรศัพท์เอง )
ท่านสามารถใช้บริการโทรศัพท์แบบประชุมสายได้กับหน่วยงานราชการและโรงเรียนฯลฯ โดยใช้ล่าม

ภาษาที่รองรับ

ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน โปรตุเกส ไทย ตากาล็อก สเปน เกาหลี อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ
※ภาษารับรองขึ้นอยูกับวันในรอบสัปดาห์

หมายเลขโทรศัพท์ 029-244-3811(8:30〜17:00)

วันจันทร์ ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ・ภาษาเวียดนาม・ภาษาจีน(เฉพาะต่อนบาย)
วันอังคาร ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ・ภาษาเกาหลี・ภาษาสเปน
วันพุธ ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ・ภาษาไทย・ภาษาจีน・ภาษาเวียดนาม
วันพฤหัสบดี ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ・ภาษาโปรตุเกส・ภาษาตากาลอ็ก・ภาษาอินโดนีเซีย
วันศุกร์ ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ・ภาษาไทย・ภาษาสิงหล (เฉพาะตอนบ่าย)

※สำหรับภาษาอื่นๆรองรับด้วยวิธีใช้เครื่องฯลฯ

เวลาให้คำปรึกษา

จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:00
※วันหยุดทำการ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่29ธ.ค.ถึง วันที่3ม.ค

เนื้อหาให้คำปรึกษา

สถานภาพการพำนัก(วีซ่า) การแต่งงาน / การหย่าร้าง เรื่องครอบครัว แรงงาน การศึกษา และเรื่องความเป็นอยุ่ทั่วไป ฯลฯ

วิธีการให้คำปรึกษา

สัมภาษณ์หรือทางโทรศัพท์

สถานที่

สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ ศูนย์ ให้คำปรึกษาชาวต่างชาติ
(อาคารแยกชั้น 2 เดอะ ฮิโรซาวะ ซิติ้ คัยคัง 745 อูซิโรคาวะ เซนบะโจ มิโตะซิ )
หมายเลขโทรศัพท์ 029-244-3811
แฟกซ์ 029-241-7611