ฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยกะทันหัน หรือบาดเจ็บสาหัส

ท่านสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 110 และ 119 ได้ฟรี จากโทรศัพท์มือถือของท่าน

เมื่อมีเหตุหรืออุบัติเหตุ

โทร หมายเลข 110 (ฟรี)

110 เป็นหมายเลขฉุกเฉิน ตำรวจจะมาภายในเร็วๆนี้

 • เหตุการณ์(การโจรกรรม/การสะกดรอยตาม/ฉกฉวย/การลักพาตัวเด็ก/การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ ฯลฯ)
 • อุบัติเหตุจราจร
การแจ้งทางโทรศัพท์
 • เกิดอะไรขึ้น (เช่น ” อุบัติเหตุ “)
 • “เมื่อไหร่” “ที่ไหน” “อะไร”
 • หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้อธิบายถึงอาการของบุคคลนั้นด้วย
  (ผู้ชายหรือผู้หญิง อายุเท่าไหร่ บาดเจ็บแบบไหน ฯลฯ)
 • ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน หรือบาดเจ็บสาหัส

โทร หมายเลข119 (ฟรี)

119 เป็นหมายเลขฉุกเฉิน รถพยาบาลจะมาภายในเร็วๆนี้

การแจ้งทางโทรศัพท์
 • ให้แจ้งกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
 • แจ้งสาถานที่ที่ท่านต้องการให้รถพยาบาลมารับ (ที่อยู่)
 • อธิบายถึงอาการของผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ(ผู้ชายหรือผู้หญิง อายุเท่าไหร่ อาการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บอย่างไร)
 • ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

เมื่อท่านสงสัยว่าจะเรียกรถพยาบาลหรือไม่

การปรึกษาทางโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับผู้ใหญ่#7119 (24ชั่วโมง 365วัน)
การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับเด็ก#8000 (24ชั่วโมง 365วัน)
กรณีป่วยในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือกลางคืน

มีคลินิกให้บริการรับรักษาอยู่ (ภาษาญี่ปุ่น)

เมื่อเกิดเพลิงไหม้

โทร หมายเลข 119 (ฟรี)

119 เป็นหมายเลขฉุกเฉิน รถดับเพลิงและรถพยาบาลจะมาภายในเร็วๆนี้

การแจ้งทางโทรศัพท์
 • ให้แจ้งว่า “ไฟไหม้”
 • สถานที่เกิดไฟไหม้(ที่อยู่หรือที่เกิดเหตุไฟไหม้)
 • หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้อธิบายถึงสถานการณ์ของบุคคลนั้นด้วย
  (ผู้ชายหรือผู้หญิง อายุเท่าไหร่ บาดเจ็บแบบไหน ฯลฯ)
 • ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

กรณีโทรจากโทรศัพท์มือถือ

 • แจ้งที่อยู่ที่ท่านต้องการให้ตำรวจหรือรถพยาบาล และรถดับเพลิงทราบ หากท่านไม่ทราบที่อยู่ ให้ระบุอาคาร หรือจุดสังเกตที่เข้าใจง่ายด้วย
 • หลังจากท่านวางสาย ท่านอาจได้รับการติดต่อจากตำรวจ หรือแผนกดับเพลิงก็ได้ กรุณาอย่าปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่าน และอยู่ที่นั่นด้วย
 • กรณีท่านกำลังขับรถอยู่ ให้จอดรถในที่ปลอดภัยก่อนใช้โทรศัพท์

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอิบารากิ

ภาษา

แนะนำวิธีการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินเบอร์ 110 ตำรวจประจำจังหวัดอิบารากิ