Emergency・Sakuna

Mga Aksidente at Biglang Pagkakasakit、Lubhang Nasugatan

Pagtawag sa Telepono i-dial -110 at 119 ito ay libre mula sa iyong mobile phone.

Kapag may insidente o aksidente

i-dial-110 (Libre)

Para sa Emergency i-dial ang 110. Kaagad darating ang mga pulis.

 • Insidente(nakawan、stalker、mang-aagaw、pagkidnap sa musmos、panloloko atbp.)
 • ksidente sa trapiko
Mahinahon na sasabihin sa Telepono
 • Anong nangyari? (「aksidente」atbp.)
 • 「kailan」、「lokasyon」、「Anong」nangyari、
 • Kung may lubhang nasugatan、ipaliwanag ang detalye ng pasyenteng sangkot.
  (Lalaki o babae、edad、Anong uri ng pinsala、atbp.)
 • Anong pangalan mo、Numero ng telepono

Sa kaso ng biglaang pagkakasakit o malubhang nasugatan

i-dial-119 (Libre)

Para sa Emergency na tawag i-dial-119。Kaagad darating ang ambulansya.

Mahinahon na sasabhin sa Telepono
 • 「Emergency」sabihin.
 • Kung saan mo gustong dumating ang ambulansya (lokasyon) 、
 • Ilarawan ang taong may sakit o nasugatan. (Lalaki o Babae、edad、sitwasyon ng sakit o sugat )
 • Anong pangalan mo、Numero ng telepono

Kapag nag-aalinlangan kung tatawag ba ng ambulansya

Pang-emergency na konsultasyon sa telepono ng nasa edad na#7119 (24 oras 365 araw)
Pang-emergency na konsultasyon sa telepono ng bata#8000 (24 oras 365 araw)
Kung nagkasakit sa araw ng Sabado, Linggo o gabi休日きゅうじつ夜間やかん診療所しんりょうじょ

Mga Klinikang bukas sa gabi ng bakasyon (Hapon)

Kapag may sunog

i-dial-119 (Libre)

Para sa Emergency i-dial-119. Kaagad darating ang bumbero at ambulansya.

Mahinahon na sasabihin sa Telepono
 • 「May sunog」 sabihin。
 • Kung saan nangyayari ang sunog(address at lugar kung saan may sunog)、
 • Kung may lubhang nasugatan, ipaliwanag ang detalye ng pasyenteng sangkot.
  (Lalaki o babae、edad、anong uri ng pinsala、atbp.)
 • Anong pangalan mo、Numero ng telepono

Kapag tumatawag gamit ang mobile phone

 • Sabihin sa pulis, ambulansya, at bumbero ang address na gusto mong puntahan nila. Kung hindi mo alam ang address, magbigay ng madaling maunawaang gusali o palatandaan.
 • Kahit na pagkatapos mong ibaba ang telepono, maaari ka pa ring makontak ng pulis o bumbero. Huwag patayin ang iyong mobile phone at manatili doon.
 • Kapag nagmamaneho ng kotse, iparada ito sa isang ligtas na lugar bago tumawag.

Kaugnay na Link

Ibaraki ken Emergency Medical Information System

Hapon

Ibaraki Prefectural Police Paano i-dial ang 110