Pang-araw-araw na Pamumuhay sa Japan

Lisensya sa pagmamaneho、mga patakaran sa trapiko

Lisensya sa Pagmamaneho

Kailangan ang lisensya para makapagmaneho sa Japan. Ang ② at ③ maaari kang magmaneho gamit ang iyong lisensya sa pagmamaneho ng hanggang isang taon.

  • ①Lisensya sa pagmamaneho ng Japanese.
  • ②Itinakda sa「Geneva Convention」ang「Internasyonal na permit sa pagmamaneho」
  • ③Ang lisensya sa pagmamaneho na ibinigay sa iyong bansa o rehiyon,at pagsasalin ng lisensya sa japanese (Switzerland, Germany, France, Belgium, Monaco, Taiwan)

Paano kumuha ng Japanese driver’s License

kailangan mong dumaan sa isang proseso sa Ibaraki Prefectural Driving License Center para makuha ang iyong lisensya sa pagmamaneho.

Ibaraki Prefectural Driving License Center Information(Japanese)

Pagkuha ng Lisensya ng Pagmamaneho sa Japan

Sa Driving License Center kukuha ka ng mga sumusunod na mga eksaminasyon

※Maraming tao ang pumapasok sa paaralan na tinatawag na “driving school” bago ang pagsusulit.

Listahan ng mga paaralan sa pagmamaneho sa Ibaraki prefecture (Japanese)

Pagpapalit ng Lisensya sa Lisensya ng bansang Hapon

Para lamang sa mga nasa sariling bansa at kung maaari mong patunayan na nanatili ka sa iyong bansa ng hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos makuha ito ay maaari kang mag-apply.

Ibaraki Prefectural Police:Pagpapalit ng lisensya sa lisensya ng bansang Hapon
Ibaraki Prefectural Police:Isa sa mga pagsubok na may lisensyang dayuhan一partial exemption

Ingles

Metropolitan Police Department:Mga Foreign Driver’s License・Internasyonal driver’s license Permits

Mga panuntunan sa trapiko ng Japan

Ang Japan ay may mga patakaran sa trapiko.

Ibaraki Prefectural Police:Mga panuntunan sa trapiko at mga manwal ng trapiko sa

12 wika

Metropolitan Police Department:Panuntunan sa Trapiko