Cuộc sống hàng ngày ở Nhật

Bằng lái xe, Luật lệ giao thông

Bằng lái xe

Những người có thể lái xe ở nhật là những người có mang những bằng như sau. Những người có thể lái xe khi giấy chứng nhận lái xe ở điều kiện ② và ③ dài nhất là 1 năm.

  • ① Giấy chứng nhận bằng lái xe của Nhật
  • ② (Giấy phép Lái xe Quốc tế) được quyết định bởi giao ước của “hiệp ước Geneva”
  • ③ Giấy chứng nhận bằng lái xe ở khu vực hoặc quốc gia của mình, những giấy tờ đó phải được dịch ra tiếng Nhật ở những nơi như là đại sứ quán V/v… ( Thụy điển, Đức, Pháp, Bỉ, Manaco, Đài Loan)

Trường hợp với những người muốn lấy bằng lái xe của nhật.

Để lấy được bằng lái xe, phải đăng ký làm thủ tục ở trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Ibaraki.

Trang web hướng dẫn của trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Ibaraki (tiếng Nhật)

Người lấy bằng lái xe ô tô ở Nhật

Đăng ký thi ở trung tâm sát hạch lái xe

※Có nhiều người đã đi học lái xe ở trường được gọi là (Trường dạy lái xe ô tô ) Trước khi thi

Danh sách các trường dạy lái xe ô tô trong tỉnh Ibaraki (Tiếng Nhật)

Những người đổi bằng lái xe từ bằng lái xe của nước mình sang bằng lái xe của Nhật bản

Những người ở lại nước mình trên 3 tháng kể từ ngày lấy bằng lái xe có thể đăng ký bằng đổi bằng lái xe ở Nhật.

Cảnh sát tỉnh Ibaraki : Đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật Bản
Cảnh sát tỉnh Ibaraki: Do là bằng lái xe nước ngoài nên phần thi được miễn giảm 1 phần

tiếng Anh

Sở cảnh sát : Bằng lái xe nước ngoài・Liên quan đến giấy chứng nhận bằng lái xe nước ngoài

Luật lệ giao thông của Nhật

Ở Nhật Bản có luật lệ giao thông của Nhật Bản

Cảnh sát tỉnh Ibaraki: Luật lệ giao thông và sổ tay hướng dẫn giao thông

12 thứ tiếng

Sở cảnh sát : Luật lệ giao thông