Sinh con・Nuôi dạy trẻ・Giáo dục

Giáo dục

Hệ thống giáo dục Nhật Bản bao gồm 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học (2 năm đối với cao đẳng).

Tiểu học và trung học cơ sở

 • Giáo dục tiểu học (6~12 tuổi), trung học cơ sở (12~15 tuổi) là bắt buộc tại Nhật Bản. Trường học bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 của năm sau.
 • Có 2 loại gồm trường công lập và trường tư thục. Học phí và sách giáo khoa tại trường công lập là hoàn toàn miễn phí.
 • Cơ hội tiếp cận với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở là hoàn toàn như nhau giữa các trẻ và không phân biệt quốc tịch. Vui lòng liên hệ với cơ quan hành chính xã, phường, quận, thành phố nơi bạn sinh sống để đăng ký cho trẻ đi học.
 • Trẻ em khuyết tật sẽ được học tại các trường chuyên biệt.
Hướng dẫn giáo dục dành cho trẻ là người nước ngoài – Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (7 ngôn ngữ)

Trung học phổ thông

 • Trường trung học phổ thông (THPT) là trường dành cho người đã tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ theo học, để theo học THPT, bạn cần phải đỗ kỳ thi tuyển sinh trước khi nhập học.
 • Có 2 loại gồm trường công lập và trường tư thục. Học sinh tự chi trả học phí và sách giáo khoa.
 • Hiện tại, trong tỉnh có 12 trường THPT thuộc hệ đào tạo bổ túc buổi tối.
 • Một số trường có hệ đào tạo từ xa thông qua internet.
Hiệp hội giáo dục tỉnh Ibaraki

Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp THPT, trường hợp có nguyện vọng học lên đại học, cao đẳng hoặc các trường trung cấp chuyên nghiệp, bạn cần thi đỗ kỳ thi đầu vào để có thể theo học tại các trường này.
 • Trường hợp học tại nước ngoài hoặc trường quốc tế, vui lòng tham khảo link sau để biết thêm chi tiết về tư cách nhập học hệ đại học tại Nhật.

Tư cách nhập học hệ đại học tại Nhật Bản(tiếng Nhật & tiếng Anh)

Chi phí học tập

Hỗ trợ chi phí học tập (tiểu học & trung học cơ sở)

Đối với các gia đình có thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ các chi phí như tiền ăn, phí tham gia các buổi du lịch ở trường, tiền chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho việc học (đồng phục, balo, dụng cụ học tập,…). Tùy từng địa phương mà đối tượng và mức hỗ trợ sẽ khác nhau. Chi tiết vui lòng liên hệ Hiệp hội giáo dục tại nơi bạn sinh sống.

Chế độ hỗ trợ chi phí học tập – Hiệp hội giáo dục tỉnh Ibaraki (tiếng Nhật)

Hỗ trợ chi phí học tập đối với bậc học trung học phổ thông

 • Miễn học phí đối với học sinh theo học tại các trường công lập. Tuy nhiên, học phí sẽ không được miễn đối với các gia đình có mức thu nhập cao hơn mức quy định.
 • Học sinh theo học tại các trường THPT tư thục sẽ được hỗ trợ một phần học phí. Đối với các gia đình có thu nhập cao hơn mức quy định sẽ không nhận được khoản hỗ trợ này.
 • Đăng ký trực tiếp tại trường.
Chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với bậc học trung học phổ thông – Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

Trợ cấp khuyến học dành cho học sinh trung học phổ thông

Đối với gia đình có thu nhập thấp thì có thể nhận tiền hỗ trợ trang trải các chi phí ngoài học phí như chi phí mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
Chi tiết vui lòng tham khảo tại trang web sau

Thông tin về trợ cấp khuyến học – Hiệp hội giáo dục tỉnh Ibaraki (tiếng Nhật)

Học bổng bậc đại học

 • Sinh viên bậc đại học có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn học bổng khác nhau đến từ chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức tư nhân.
 • Học bổng từ chính phủ có 2 loại:
  ①Dạng trợ cấp: Không cần trả lại
  ②Dạng cho vay: Trả dần sau khi tốt nghiệp (Có 2 loại: kèm lãi suất và không lãi suất)
 • Học bổng từ chính phủ cho phép cả người nước ngoài có tư cách vĩnh trú và người nước ngoài là gia đình của người Nhật cũng có thể đăng ký.
 • Nhật Bản cũng cung cấp nhiều học bổng khác nhau cho đối tượng là du học sinh.

Vui lòng tham khảo theo link sau để biết thêm chi tiết về các loại học bổng dành cho du học sinh.

Hỗ trợ sinh viên quốc tế – Cơ quan hỗ trợ sinh viên quốc tế