Tư vấn

Tư vấn pháp luật miễn phí cho người nước ngoài

Hiệp hội tổ chức các buổi tư vấn pháp luật miễn phí mỗi năm 2 lần cho các đối tượng là người nước ngoài có nhu cầu cần tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật. Có hỗ trợ phiên dịch trong quá trình trao đổi với luật sư.
Chi tiết về thời gian và địa điểm sẽ được thông báo trên poster, tờ rơi và website của Hiệp hội.

Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Thái Lan, Tiếng Talagog, Tiếng Tây Ba Nha, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Indonesia, Tiếng Srilanka, và còn nhiều tiếng khác
※Các ngôn ngữ không được liệt kê phía trên sẽ được dùng máy phiên dịch.

Nội dung tư vấn

Tư cách lưu trú (visa), kết hôn, ly hôn, gia đình, lao động, giáo dục và tất cả các vấn đề khác liên quan đến cuộc sống.

Liên hệ

Trung tâm tư vấn người nước ngoài
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki

Điện thoại 029-244-3811