Tư vấn pháp luật miễn phí cho người nước ngoài

MỘT NGÀY TƯ VẤN CHUYÊN GIA MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CHIKUSEI

Thời gian

Ngày 8 tháng 9 năm 2024 (Chủ Nhật) 10:00 – 15:00 (Thời gian tiếp nhận đến 14:30)

Địa điểm

Trung tâm Giao lưu khu vực Shimodate/Shimodate Chiiki Koryu Center (Arterio tầng 2 Chikusei, Hei 372)

map
Điện thoại

070-4002-2547 (số này chỉ liên lạc được trong ngày 8 tháng 9)

Nội dung tư vấn:

Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến visa, công việc, kết hôn, thuế, bảo hiểm và các vấn đề trong cuộc sống.
【Tư vấn miễn phí. Không cần đặt chỗ trước. Giữ kín bí mật. Có thông dịch viên đi kèm cùng với các chuyên gia tư vấn (luật sư, chuyên viên giấy tờ hành chính, chuyên viên tư vấn bảo hiểm xã hội.)】

Liên lạc

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki, Trung tâm tư vấn cho người ngoại quốc
TEL: 029-244-3811