Para sa mga dayuhan一Libreng konsultasyon sa abogado

Para sa mga Dayuhan Libreng Isang Araw na Konsultasyon sa Mga Legal na Espesyalista sa CHIKUSEI

Petsa

Ika – 8ng Septiyembre, 2024 (Linggo) 10:00 ~ 15:00 (hanggang 14:30 ang tanggapan)

Lokasyon

Chikusei Shi Central Library (1-11-1 Shimookazaki, Chikusei City)

Telepono

070-4002-2547 (*9/8 sa araw ng konsultasyon po lamang ang tawag)

Nilalaman

Kaugnayan sa Visa, Trabaho, Kasal, Buwis, Seguro, at mga bagay-bagay sa pamumuhay.
[Mga Abogado, Social Insurance at Labor Consultant, kawani ng Immigration Bureau]. May tagapagsalin . (Ito ay libre. Kumpidensyal)]

MAKIPAG-UGNAYAN SA

Sentro ng Sanggunian Para sa mga Dayuhan ng Ibaraki International Association
Telepono : 029-244-3811