Para sa mga dayuhan一Libreng konsultasyon sa abogado

Para sa mga Dayuhan Libreng Isang Araw na Konsultasyon sa Mga Legal na Espesyalista sa CHIKUSEI

Petsa

Ika – 8ng Septiyembre, 2024 (Linggo) 10:00 ~ 15:00 (hanggang 14:30 ang tanggapan)

Lokasyon

Shimodate Regional Exchange Center (372 Arterio 2nd floor, Chikusei City)

map
Telepono

070-4002-2547 (*9/8 sa araw ng konsultasyon po lamang ang tawag)

Nilalaman

Kaugnayan sa Visa, Trabaho, Kasal, Buwis, Seguro, at mga bagay-bagay sa pamumuhay.
[Maaari kang makipag-usap sa abogado, administrative scrivener, social insurance labor consultant] may tagapagsalin. (Ito ay libre. Kumpidensyal)

MAKIPAG-UGNAYAN SA

Sentro ng Sanggunian Para sa mga Dayuhan ng Ibaraki International Association
Telepono : 029-244-3811