ชีวิตประจำวันในญี่ปุ่น

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ กฎจราจร

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ผู้ที่สามารถขับรถในประเทศญี่ปุ่นได้คือผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ดังต่อไปนี้ สามารถขับขี่ด้วยใบอนุญาตขับขี่ ② และ ③ ได้นานหนึ่งปี

  • ①ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น
  • ②”ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ” ออกโดยประเทศที่ลงนามใน “อนุสัญญาเจนีวา”
  • ③ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของต่างประเทศที่แนบมากับคำแปลภาษาญี่ปุ่นที่จัดโดยสถานทูต ฯลฯ (สวิตเซอร์แลนด์ / เยอรมนี / ฝรั่งเศส / เบลเยียม / โมนาโก / ไต้หวัน)

การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น

หากต้องการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่นให้ไปที่ศูนย์ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จังหวัดอิบารากิ

ข้อมูลศูนย์ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จังหวัดอิบารากิ (ภาษาญี่ปุ่น)

ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น

จำเป็นต้องผ่านสอบดังต่อไปนี้

※คนส่วนใหญ่มักจะไป”โรงเรียนสอนขับรถ”ก่อนการทดสอบ

รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดอิบารากิ (ภาษาญี่ปุ่น)

ผู้ที่เปลี่ยนจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของต่างประเทศตนเป็นใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น

มีเงื่อนไขว่าหลังจากได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของต่างประเทศจะต้องอยู่ในประเทศนั้นอย่างน้อย 3 เดือน

ตำรวจประจำจังหวัดอิบารากิ : การเปลี่ยนจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของต่างประเทศเป็นใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น
ตำรวจประจำจังหวัดอิบารากิ : ข้อยกเว้นบางส่วนสำหรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

ตำรวจนครบาล : ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของต่างประเทศ / ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของนอกประเทศที่เกี่ยวข้อง

กฎจราจรของประเทศญี่ปุ่น

กฎจราจรของประเทศญี่ปุ่น

ตำรวจประจำจังหวัดอิบารากิ : กฎจราจร และ คู่มือจราจร

12 ภาษา

ตำรวจนครบาล : กฎจราจร