ข้อมูล

ท่านเตรียมพร้อมสำหรับอุทกภัยหรือยัง?

2023/7/19ข้อมูลภัยพิบัติ

ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม พายุไต้ฝุ่น น้ำในแม่น้ำท่วมล้น โคลนถล่ม ดินบนเขาถล่ม และแผ่นดินถล่ม ในช่วงนี้มีภัยพิบัติข้างต้นนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท่านเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัตินี้หรือยัง
ทุกวันนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แคบ ๆ และระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก เช่น ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดน้ำท่วมถนนและบ้านเรือน หรืออุบัติเหตุ เช่น คนที่ไปดูแม่น้ำหรือนาที่น้ำท่วมแล้วถูกกระแสน้ำพัดไป หรือการตกรางทางระบายน้ำในเส้นทางที่น้ำท่วม เป็นต้น
ข้อแต่งต่างจากแผ่นดินไหวกับฝนตกหนักและพายุไต้ฝุ่น คื่อสามารถคาดได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน และขนาดใด สิ่งสำคัญเพื่อปกป้องชีวิตของท่านจากภัยพิบัติ คือการเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติ และหากท่านรู้สึกอันตรายให้รีบหลบภัยทันที
โปรดเช็คข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ และข้อมูลสภาพอากาศของทางรัฐบาล และกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนำเสนอประจำ และเตรียมพร้อมภัยพิบัติไว้ก่อนหล่วงหน้าด้วย

แนวทางการปฏิบัติในช่วงฝนตกหนักและพายุไต้ฝุ่น

ก่อนฝนลมจะแรงขึ้น

  • ยืนยันสิ่งของพกติดตัวยามฉุกเฉิน
  • ตรวจสอบเส้นทางไปยังสถานที่หลบภัย และจุดอันตรายในแผนที่แจกแจงระดับอันตราย
  • เสริมความมั่นคงบ้านเรือน

เมื่อฝนเริ่มแรงขึ้น

  • ไม่ไปใกล้ชิดกับสถานที่อันตราย
  • เช็คข้อมูลการเตือนภัยดินถล่ม ฯลฯ
  • หากท่านรู้สึกอันตรายหรือได้รับคำสั่งให้หลบภัย ให้ใจเย็นและรีบหลบภัย
  • ก่อนหลบภัยต้องแน่ใจว่าดับไฟแล้ว
  • ลดสิ่งของของท่านให้เล็กน้อยที่สุดเมื่อหลบภัย และแบกไว้บนหลังเพื่อให้ท่านสามารถใช้มือทั้งสองข้างได้

ควรหลบภัยเมื่อใด

น้ำท่วมจากแม่น้ำและดินถล่มเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ดังนั้นการหลบภัยล่าช้าอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หลังจากฝนและลมแรงแล้วย้ายที่ลำบากขึ้นให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ และเด็กเล็กหลบภัยเมื่อมีการแจ้งเตือนระดับ 3 (การหลบภัยสำหรับผู้สูงอายุ)

  • แม้ว่าท่านจะลืมของบางอย่าง อย่าพึ่งกลับไปเอาตอนนั้นเพราะอาจมีเสี่ยงอันตรายได้
  • หากการหลบภัยไปยังสถานที่หลบภัยเป็นการอันตราย ให้รอในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในบ้าน หรือย้ายไปอยู่ในอาคารที่แข็งแรงในบริเวณใกล้เคียง
PDF Download

“ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ให้ความสงใจกับข้อมูลสภาพอากาศฝนตกหนักและพายุไต้ฝุ่น และให้เตรียมพร้อมภัยพิบัติ และหลบภัยก่อนหล่วงหน้า” ทำขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของรัฐบาล
URL อ้างอิง: https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/1.html