Mga Paksa

Gumagawa ka ba ng mga hakbang laban sa pinsala sa baha?

2023/7/19Impormasyon sa Kalamidad

Dumating na ang panahon ng mga natural na sakuna dulot ng malakas na pag-ulan, baha, bagyo, baha sa ilog, at daloy ng mga labi, pagguho ng lupa,Ganap ka bang handa sa mga sakuna?
Kamakailan, naganap ang malakas na pag-ulan sa maikling panahon na nagdulot ng malaking pinsala sa isang makipot na lugar kung saan (ang mabilis na pagtaas ng antas ng tubig sa ilog ay nagdulot ng pagbaha sa mga kalsada at mga bahay), at mga aksidente (mga ilog at palayan na binaha ng ulan). (hal., mga taong bumisita sa ilog at natangay, o mga taong nahulog sa kanal sa baha na kalsada, atbp.).
Hindi tulad ng mga lindol, ang malakas na pag-ulan at mga bagyo ay maaaring mahulaan sa ilang mga lawak kung kailan, saan, at kung anong magnitude. Upang maprotektahan ang iyong buhay mula sa isang sakuna, mahalagang kumilos upang protektahan ang iyong sariling buhay, tulad ng pagiging handa para sa isang sakuna at maagang lumikas kung nararamdaman mo ang panganib. Ang gobyerno at ang Japan Meteorological Agency ay nagbibigay ng impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad at lagay ng panahon kung kinakailangan. Bigyang-pansin ang mga impormasyong iyon at gumawa ng maagang mga hakbang sa pag-iwas sa sakuna.

Ano ang gagawin sa panahon ng malakas na ulan at bagyo

bago pa lumakas ang ulan at hangin

  • Kumpirmasyon ng mga kalakal para sa pag-iwas sa sakuna (mga gamit na pang-emergency na dala).
  • Suriin ang ruta patungo sa evacuation site Kumpirmahin ang mga mapanganib na lugar sa hazard map.
  • Mga hakbang sa pagpapatibay para sa bahay

Kapag lumakas ang ulan

  • Lumayo sa mga mapanganib na lugar.
  • Bigyang-pansin ang impormasyon sa babala ng landslide, atbp.
  • Kung nakakaramdam ka ng panganib o nakatanggap ng utos ng paglikas, huwag mag-panic at mabilis na lumikas.
  • Bago lumikas, siguraduhing patayin ang apoy
  • I-minimize ang iyong mga gamit kapag lumilikas at dalhin ito sa iyong likod upang magamit mo ang dalawang kamay. 

Kailan ako dapat lumikas?

Ang mga pagbaha sa ilog at pagguho ng lupa ay nangyayari nang sabay-sabay, kaya ang pagkaantala sa paglisan ay maaaring maging banta sa buhay. Magiging mahirap ang paggalaw pagkatapos lumala ang ulan at hangin, kaya dapat lumikas ang mga pamilyang may matatanda at maliliit na bata kapag nailabas ang alert level 3 (lumikas para sa mga matatanda).

  • Kahit nakalimutan mo ang isang bagay, delikadong bumalik para makuha ito. itigil natin.
  • Kung mapanganib na lumikas sa isang evacuation site, maghintay sa pinakaligtas na posibleng lugar sa iyong tahanan, o lumipat sa isang matatag na gusali sa malapit.
PDF Download

Nilikha batay sa online public relations ng gobyerno “Impormasyon na kapaki-pakinabang para sa pang-araw-araw na buhay, bigyang-pansin ang malakas na ulan at impormasyon ng panahon ng bagyo at gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas sa sakuna at lumikas nang maaga”
Reference URL: https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/1.html