ข้อมูล

[ ฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566 ] เรื่อง การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

2023/10/5ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์

การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รอบฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป (สำหรับผู้ที่ต้องการ)

ระยะเวลารับการฉีดวัคซีน

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

สถานที่รับการฉีดวัคซีน

ณ สถานพยาบาล หรือ สถานที่ฉีดวัคซีนตามเขตพลเมืองที่ท่านลงทะเบียนที่อยู่อาศัยเป็นหลัก

เงื่อนไขผู้ที่รับการฉีดวัคซีน

ผู้ที่ลงทะเบียนที่อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น และมีเงื่อนไขครบถ้วนดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน
  • ผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนครั้งแรก (เข็มที่ 1 และ 2) ในประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนที่เทียบเท่ากัน
  • หลังจากรับการฉีดวัคซีนครั้งล่าสุดแล้วผ่านเวลาที่กำหนด
ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ฉีดวัคซีนกี่ครั้ง

1 ครั้ง

วัคซีนที่ใช้

วัคซีนที่เข้ากันได้กับ โอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.5

ขั้นตอนรับการฉีดวัคซีน
  • ทางอำเภอจะจัดส่งจดหมายแจ้งกับบัตรฉีดยาให้ทุกท่านที่เป็นเป้าหมาย
  • โปรดตรวจสอบจดหมายแจ้งและค้นหาสถานพยาบาล หรือสถานที่ฉีดวัคซีนที่ท่านสามารถรับการฉีดวัคซี ได้
  • กรุณาจองทางโทรศัพท์หรือออนไลน์
ช่องติดต่อสอบถาม

รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามเขตพลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่