Các sự kiện nóng

Liên quan về việc tiêm chủng vắc- xin phòng ngừa virus Corona chủng mới【Mùa thu năm 2023】

2023/10/5Thông báo

Bắt đầu đợt tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus Corona chủng mới mùa thu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 (đối tượng tiêm chủng là những người có nguyện vọng).

Thời gian tiêm chủng

Từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 (Thứ Tư) đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 (Chủ Nhật)

Địa điểm tiêm chủng

Về nguyên tắc, sẽ tiêm ở địa điểm tổ chức tiêm chủng và cơ quan y tế của địa phương nơi đăng kí địa chỉ thường trú

Đối tượng tiêm chủng

Về nguyên tắc, là những người có đăng ký địa chỉ trong nước Nhật, những người đáp ứng tất cả những điều kiện dưới đây dưới đây

  • Những người từ 6 tháng tuổi trở lên
  • Những người đã tiêm phòng vắc-xin lần 1 và lần 2 đợt tiêm chủng đầu tiên ở nước Nhật, hoặc những người đã hoàn thành việc tiêm chủng tương ứng.
  • Những người đã trải qua một thời gian kể từ lúc tiêm chủng lần trước đó.
Lệ phí tiêm chủng

Miễn phí

Số lần tiêm chủng

1 lần

Loại vắc-xin sử dụng

Loai vắc-xin Omicron XBB.1.5

Thủ tục đăng ký tiêm chủng
  • Đối tượng tiêm chủng là những người nhận được “Giấy thông báo tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa vius Corona” hoặc “Phiếu tiêm chỉnh” được gửi từ văn phòng hành chính của địa phương
  • Sau khi xác nhận nội dung bên trong hãy tìm kiếm địa điểm tổ chức tiêm chủng và cơ quan y tế nơi có thể đăng ký.
  • Hãy đặt lịch tiêm chủng qua mạng hoặc gọi điện thoại.
Giải đáp thắc mắc

Nếu có những điểm chưa hiểu rõ hãy hỏi văn phòng hành chính địa phương nơi đang sinh sống.