ข้อมูล

บัตรเครดิตของท่านปลอดภัยหรือไม่?

2023/6/5ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์

การฉ้อโกงบัตรเครดิตกำลังเฑิ่มขึ้น ขอให้ท่านระมัดระวังว่าข้อมูลบัตรที่ถูกขโมยไปแล้วซึ่งมีความเส่ยงที่จะถูกขายทั่วโลกในเว็บไซต์

ตลาดมืด ข้อมูลบัตรส่วนใหญ่ถูกขโมยด้วยวิธีต่อไปนี้

  • “ฟิชชิ่งสแกม”ซึ่งอีเมลหรือวิธีอื่นๆ นำท่านไปยังแอปพลิเคชั่นค้าขายออนไลน์ปลอม หรือเวบไซต์สถาบันการเงินปลอม
  • การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยมิชอบ

ทุกวันนี้เว็บไไซต์ปลอมมีคุณภาพสูงมากจึงดูออกยากว่าเว็บไไซต์จริงหรือไม่ เช่นส่งอีเมลพร้อมลิงก์เป็น “ยืนยันในหน้าสมาชิก”เพื่อให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการฉ้อโกง หรือผสมกับโปรโมชั่ของบริษัทที่ทำอยู่จริง และดูดข้อมูล
โปรดตรวจสอบสลิบบัตรเครดิตของท่านเป็นประจำ และหากท่านเจอรายการเรียกเก็บเงินที่ท่านไม่ทราบ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ติดต่อบริษัทบัตรเครดิต
  • เปลี่ยนหมายเลขบัตร และ รหัสลับส่วนตัว เพื่อป้องกันการใช้งานโดยมิชอบอีกครั้ง
  • เนื่องจากอาจเป็นอาชญากรรมได้ โปรดติดต่อตำรวจท้องถิ่นที่อยู่ของท่าน