ข้อมูล

การรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม

2023/5/15ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์

ผู้ป่วยนอก (ผู้ป่วยไข้ ฯลฯ)

การรองรับ

สถาบันการแพทย์ทั่วไปสามารถรองรับได้
*โปรดติดต่อสถาบันการแพทย์ก่อนหล่วงหน้า และเวลารับรักษากรุณาสวมหน้ากากอนามัยด้วย

ค่าใช้จ่าย

ค่ารักษาพยาบาลฯลฯ จำเป็นต้องจ่ายเอง (สามารถใช้ประกันสุขภาพได้)
* ยารักษาโคโรนาบางชนิดที่กำหนดไม่มีค่าใช้จ่าย

การเข้าโรงพยาบาล

การรองรับ

ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก / ปานกลาง ระดับ II (ต้องการใช้ออกซิเจน) : สามารถเข้ารับรักษาได้ที่สถาบันการแพทย์ที่กำหนด
ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย / ปานกลาง ระดับ I ที่ต้องการเข้าโรงพยาบาล : สามารถเข้ารับรักษาได้ไม่กำหนดสถาบันการแพทย์

ค่าใช้จ่าย

ค่ารักษาพยาบาลฯลฯ จำเป็นต้องจ่ายเอง (สามารถใช้ประกันสุขภาพได้) *จำนวนเงินค่ารักษาจ่ายเองขึ้นอยู่กับอายุ และรายได้ต่อปีของผู้ป่วย
ค่าอาหาร : จำเป็นต้องจ่ายเอง

การพักฟื้นนอกบ้าน

การรองรับ

สามารถใช้บริการสถานพักฟื้นต่อได้เฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ตั้งครรภ์เท่านั้น (กรุณาสมัครทางเว็บไซต์ของจังหวัด)

ค่าใช้จ่าย

ค่าอาหาร : จำเป็นต้องจ่ายเอง

การผักฟื้นที่บ้าน

การรองรับ

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสถาบันการแพทย์ที่รับรักษาได้ : ศูนย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (029-301-3200 7:30~21:00 น.)
หากท่านไม่แน่ใจว่าควรเรียกรถพยาบาลหรือไม่ สามารถปรึกษาได้ : #7119 (ผู้ใหญ่) #8000 (เด็ก) 24 ชั่วโมง 365 วัน

ค่าใช้จ่าย

ค่ารักษา : จำเป็นต้องจ่ายเอง (สามารถใช้ประกันสุขภาพได้)

การฉีดวัคซีน

กลุ่มเป้าหมายรับฉีดวัคซีน

ผู้ที่ได้รับวัคซีนรอบแรก (วัคซีนเข็มที่ 1 และ 2) ครบแล้ว และผ่านไปนานกว่า 3 เดือน และมีคุณสมบัติตาม ① ถึง ③ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ①ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ②ผู้ที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 64 ปีที่มีโรคประจำตัว
  • ③บุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ และผู้ปฏิบัติงานในสถานดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ

* ทางเทศบาลตามที่อยู่ของท่านจะจัดส่งบัตรฉีดยา

การรองรับ

กลุ่มเป้าหมาย สามารถรับวัคซีนที่สถาบันการแพทย์ฯลฯได้ (ฤดูใบไม้ผลิ : ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม / ฤดูใบไม้ร่วง : ตั้งแต่ เดือนกันยายน)

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

บริการตรวจฟรี

ยกเลิกแล้ว (ชุดตรวจแอนติเจนขายต่อตามร้านขายยา)

ข้อจำกัดปฏิบัติของผู้ติดเชื้อ

ขอแนะนำให้งดออกไปข้างนอกจนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้.

  • 5 วันผ่านไปตั้งแต่เริ่มแสดงอาการ.
  • หลังจากอาการดีขึ้น ผ่านไป 24 ชั่วโมง

ข้อจำกัดปฏิบัติของผู้สัมผัสใกล้ชิด

ไม่มี