ข้อมูล

ประกาศศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติหยุดให้บริการช่วงสิ้นปีและปีใหม่

2022/12/22ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติสมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ
หยุดให้บริการช่วงสิ้นปีและปีใหม่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566

  • ช่วงสิ้นปีและปีใหม่ท่านไม่สามสรถปรึกษาได้
  • หากต้องการปรึกษากรุณาติดต่อหลังจากวันพุทธ์ที่ 4 พ.ศ. 2566