Mga Paksa

Abiso para sa Year-end at New Year Holidays sa Sentro ng Konsultasyon sa mga Dayuhan

2022/12/22Paunawa

Ibaraki Prefectural International Association Foreigner Counseling Center
Pahinga ng Bagong Taon

Disyembre 29, 2022 (Huwebes) ~ Enero 3, 2023 (Martes)

  • Hindi posible ang konsultasyon sa katapusan ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon
  • Kung nais kumonsulta, mangyaring tumawag pagkatapos ng Enero 4, 2023 (Miyerkules)