Các sự kiện nóng

Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch của Trung tâm tư vấn cho người ngoại quốc

2022/12/22Thông báo

Trung tâm tư vấn cho người ngoại quốc của Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki
Lịch nghỉ Tết dương lịch

Từ ngày 29 tháng 12 năm 2022 (thứ Năm) đến ngày 3 tháng 1 năm 2023 (thứ Ba)

  • Trong thời gian nghỉ tết không thể nhận tư vấn.
  • Những người muốn tư vấn thãy gọi điện thoại từ ngày mùng 4 tháng 1 năm 2023 (thứ Tư)