ข้อมูล

รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี 1 วัน ที่คามิสุ

2023/11/23ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์

วันและเวลา

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

เวลา

11:00-15:00 น. (ปิดรับสมัครเวลา 14:30 น.)

สถานที่

ศูนย์ชุมชนกลางอำเภอคามิสุ (4991-4 มิโซกุจิ อำเภอคามิสุ)

โทรศัพท์

070-4002-2547 (เฉพาะวันที่ 28 มกราคม)

รื่องที่รับปรึกษา

วีซ่า แรงงาน สมรส ภาษี ระบบประกัน
เรื่องสุขภาพ และเรื่องความเป็นอยู่ทั่วไป
(ฟรี ปรึกษาแบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ มีล่ามคอยแปล
สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและร่างกายกับแพทย์ได้
ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า และทุกเรื่องจะเก็บเป็นความลับ)

相談そうだんできる言葉ことば

日本語にほんご英語えいご中国語ちゅうごくご、タイ、タガログ、ポルトガル韓国語かんこくご、スペイン、インドネシア、ベトナム、シンハラ

しゅさい

(こうざい)いばらけんこくさいこうりゅうきょうかい神栖市かみすし

きょうりょく

茨城県いばらきけん弁護士会べんごしかい茨城県いばらきけん外国がいこく人材じんざい支援しえんセンター、はくじゅう総合そうごう病院びょういん

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติ
สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ
โทร. 029-244-3811