Các sự kiện nóng

MỘT NGÀY TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI KAMISU

2023/11/23Thông báo

Thời gian

Ngày 28 tháng 1 năm 2024 (Chủ Nhật) 11:00 – 15:00 (thời gian tiếp nhận đến 14:30)

Địa điểm

Nhà văn hóa cộng đồng trung tâm Thành phố Kamisu (Kamisu-shi chuou kouminkan, 4991-4 Mizoguchi, Thành phố Kamisu)

Điện thoại

070-4002-2547 (số này chỉ liên lạc được trong ngày 28 tháng 1)

Nội dung tư vấn

Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến visa, công việc, kết hôn, thuế, bảo hiểm, y tế – sức khỏe và các vấn đề trong cuộc sống.
【Có thông dịch viên đi kèm cùng với các chuyên gia tư vấn (luật sư, chuyên viên giấy tờ hành chính, chuyên viên tư vấn bảo hiểm xã hội.
Liên quan đến y tế và sức khỏe thể chất – tinh thần, bạn có thể nhận được tư vấn từ bác sĩ.
Tư vấn miễn phí. Không cần đặt chỗ trước. Giữ kín bí mật.】

相談そうだんできる言葉ことば

日本語にほんご英語えいご中国語ちゅうごくご、タイ、タガログ、ポルトガル韓国語かんこくご、スペイン、インドネシア、ベトナム、シンハラ

しゅさい

(こうざい)いばらけんこくさいこうりゅうきょうかい神栖市かみすし

きょうりょく

茨城県いばらきけん弁護士会べんごしかい茨城県いばらきけん外国がいこく人材じんざい支援しえんセンター、はくじゅう総合そうごう病院びょういん

Liên lạc

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki, Trung tâm tư vấn cho người ngoại quốc
TEL: 029-244-3811