รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยทนายความฟรี 1 วัน ที่จิคุเซอิ

วันและเวลา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เวลา : 10:00-15:00 น. (ปิดรับสมัครเวลา 14:30 น.)
สถานที่
ชิโมดาเตะชิอิคิ โคริวเซนเตอร์ อารูเทริโอ ชั้น 2 (372 เฮอิ จิคุเซอิ-ชิ)