ข้อมูล

รับสมัครประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น โดยชาวต่างชาติครั้งที่32!

2022/10/5การท่องเที่ยว/กิจกรรม

รับสมัครชาวต่างชาติที่สนใจจะประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
หัวข้อเรื่อง ความรู้สึกในการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นหรือเล่าเรื่องประเทศเกิดของท่าน ขอเชิญผู้สนใจเข้ามาสมัครกันเลย

วันและเวลา

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่13:00น.-16:30น.

สถานที่

เดอะ ฮิโรซาวะ ซิติ้ คัยคัง โซฮอล(ฮอลเล็ก)
(697 ฮิกาซิคูโบ เซนบะโจ มิโตะซิ)

คุณสมบัติ

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน จ.อิบารากิ และ อายุ15ปีขึ้นไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
(ยกเว้น นักเรียนประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาในญี่ปุ่น)

จำนวนผู้เข้าประกวด

15คน (กรณีผู้สมัครเกินจำนวนอัตราคน สมาคมจะทำการคัดเลือกก่อน)

ความยาวเวลาพูด

5นาที

หัวข้อเรื่อง

ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหานานาชาติ
(ยกเว้น เรื่องการเมือง และ เรื่องศาสนา)

วิธีสมัคร

ระบุข้อ①~③ดังต่อไปนี้ แล้วส่งทางไปรษัณีย์ หรือ อีเมล์
①แบบฟอร์มสมัคร(สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ของ สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ)
②ต้นฉบับของบทสุนทรพจน์
③เครื่องบันทึกเสียงการพูดบทสุนทรพจน์(เช่น ชุดข้อมูล หรือ CD-R หรือ USB เป็นต้น)

วันกำหนดส่ง

กรุณาส่งมาก่อน วันจันทร์ที่12 ธันวาคม พ.ศ.2565

ที่อยู่สถานที่สมัคร และ ติดต่อสอบถาม

สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ
อาคารแยกชั้น 2 เดอะ ฮิโรซาวะ ซิติ้ คัยคัง 745 อูซิโรคาวะ เซนบะโจ มิโตะซิ รหัสไปรษัณีย์ 310-0851 
TEL 029-241-1611 FAX 029-241-7611
E-mail iia@ia-ibaraki.or.jp

ダウンロード Download