Mga Paksa

Ika-32 Paligsahan sa pag-sasalita ng Hapon para sa mga Dayuhan !

2022/10/5Turismo/Mga Kaganapan

Kasalukuyan kaming naghahanap ng mga sasali sa paligsahan sa pag-sasalita ng wikang Hapon. Sa wikang hapon nais mo bang pag-usapan ang tungkol sa iyong bansa at ang iyong damdamin tungkol sa buhay sa bansang Hapon? Inaasahan naming ang iyong aplikasyon.

Kailan

Sabado, Pebrero 18, 2023, 1:00pm ~ 4:30pm

Lugar

The Hirosawa City Hall, small hall, Mito city, Senbacho town, Higashikubo 697

Sino

Mga dayuhan na nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa prefecture,
*Higit sa 15 taong gulang noong Abril 1, 2022.
*Ang mga hindi pa nakatanggap ng Pambansang Sapilitan Edukasyon

Bilang ng sasali sa paligsahan

15 katao (Kung maraming mga aplikasyon, pipiliin ng organisasyon ang taong makakasali)

Oras ng pagsasalita

5 minuto

Tema

Anumang paksa na nagpapalalim sa pandaigdigang pag-unawa, maliban sa mga tema sa politika, komersyal, o relihiyon.

Paano mag-apply

Mangyaring ipadala ang ① ~ ③ sa pamamagitan ng koreo o email.
①Application form (maaaring ma-download mula sa web site ng organisasyon)
②Orihinal ng iyong speech
③Naka-recorded na speech (tulad ng data, CD-R, USB)

Deadline

Mangyaring ipadala ng Lunes, Disyembre 12, 2022

Aplikasyon at Mga Katanungan

Ibaraki International Association
〒310-0851 Senba-Cho Mito City, Ushirokawa 745, The Hirosawa City Hall Annex 2F
TEL 029-241-1611 FAX 029-241-7611
E-mail iia@ia-ibaraki.or.jp

ダウンロード Download