Mga Paksa

Impormasyon sa Museo

2024/6/6Turismo/Mga Kaganapan

Espesyal na eksibisyon Ika-50 anibersaryo「Mga ninuno ng Ibaraki na humabi ng kasaysayan nauna: Niro Iwakami, Sekisui Nagakubo, Kenjiro Kikuchi, Tomogoro Ono.」

Binabalik-tanaw natin ang kasaysayan ng Museo ng kasaysayan ng Ibaraki Prefectural mula noong ito ay binuksan hanggang sa kasalukuyan.

  • Panahon: Hanggang Hunyo 23 (Linggo)
  • Lokasyon: Ibaraki Prefectural History Museum (Mito City)
  • Mga oras ng pagbubukas: 9:30-17:00 (Pagpasok hanggang 16:30)
    Sarado tuwing Lunes

Web Site