ข้อมูล

รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี 1 วัน ที่ซึจิอุระ

2022/8/4ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์

เรื่องที่รับปรึกษา

วีซ่า แรงงาน สมรส ภาษี ระบบประกัน และเรื่องความเป็นอยู่ทั่วไป
(ฟรี ปรึกษาแบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ มีล่ามคอยแปล และทุกเรื่องจะเก็บเป็นความลับ)

วันและเวลา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยานน พ.ศ.2565
เวลา : 10:00-15:00 น. (ปิดรับสมัครเวลา 14:30 น.)
สถานที่ อาคารหลักของที่ว่าการอำเภอซึจิอุระ ชั้น2 ห้องอบรม1・2
(9-1ตำบลยามาโตะ อำเภอซึจิอุระ)
โทรศัพท์070-4002-2547(เฉพาะวันที่ 11 กันยานน)

access

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติ
สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ
Tel 029-244-3811