Mga Paksa

ISANG ARAW NA LIBRENG LEGAL NG EKSPERTONG PAGPAPAYO PARA SA MGA DAYUHAN SA TSUCHIURA

2022/8/4Paunawa

NILALAMAN

Kaugnayan sa Visa, Trabaho, Kasal, Buwis, Seguro, at mga bagay-bagay sa pamumuhay. Ang bawat eksperto sa isang interpreter. [Konsultasyon sa abogado at isang interpreter, Libre at Kumpidensyal.]

KAILAN Ika – 11 ng Setyembre, 2022 (Linggo) 10:00〜15:00 (hanggang 14:30 ang tanggapan)
LOKASYON Tsuchiura City Hall Main Office Bldg. 2F Training Room 1/2 (Yamato-cho 9-1)
TELEPONO070-4002-2547(9/11 sa araw ng konsultasyon po lamang ang tawag)

access

MAKIPAG-UGNAYAN SA

Ibaraki International Association
Tel 029-244-3811