ජපානයේ වැඩ කිරීම

ජීවිත තොරතුරු “ජපානයේ වැඩ කිරීම

ජපානයේ, කම්කරුවන්ට මනසේ සාමයෙන් වැඩ කළ හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා නීතිය මගින් වැඩ නීති ස්ථාපිත කර ඇත.

සෞඛ්‍ය, කම්කරු සහ සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කරන තත්ත්වයන් පිළිබඳ අත්පොත

භාෂා 14 කින්

සෞඛ්‍ය, කම්කරු හා සුභසාධන අමාත්‍යාංශය, ජපානයේ වැඩ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන විදේශිකයන් සඳහා පත්‍රිකාව (භාෂා 5 කින්).

සෞඛ්‍ය, කම්කරු සහ සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශය ප්‍රයෝජනවත් කම්කරු නීති

පදිංචි කාඩ්පතෙහි “පදිංචි තත්ත්වය” පරීක්ෂා කරන්න

① “ස්ථිර පදිංචිය”, “ජපන් ජාතිකයාගේ කලත්‍රයා හෝ දරුවා”, “ස්ථිර පදිංචිකරුගේ කලත්‍රයා හෝ දරුවා”, “ස්ථිර පදිංචිය”.

 • එය ඕනෑම ආකාරයක කාර්යයක් කළ හැකිය.

② “සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම්”, “තාවකාලික ආගන්තුකයා”, “ශිෂ්‍යයා”, “පුහුණුව”, “පවුලේ රැඳී සිටීම”.

 • ඔබට වැඩ කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. ඔබට වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ ආගමන සේවා නියෝජිතායතනයෙන් “පදිංච් තත්ත්වය යටතේ අවසර නොලබන ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට බලපත්‍රයක්” ලබා ගත යුතුය.
 • ඔබට වැඩ කළ හැක්කේ “පදිංචි තත්ත්වයෙන් පිටත ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමට අවසර” ලියා ඇති වැඩ සහ පැය සඳහා පමණි.

③ ① සහ② හැර.

 • ඔබට වැඩ කළ හැක්කේ ඔබේ “පදිංචි තත්ත්‍වයේ” ලැයිස්තුගත කර ඇති රැකියාවේ පමණි.
 • ඔබට වෙනත් කාර්යයක් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ “පදිංච් තත්ත්වය” මගින් අවසර දී ඇති ක්‍රියාකාරකම් හැර වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට ආගමන සේවා නියෝජිතායතනයෙන් අවසරයක් ලබා ගත යුතුය.

රැකියාවක් සොයන්න

හෙලෝවර්ක් (රැකියා නියෝජිතායතනය)

විදේශිකයන් සඳහා රැකියා සේවා

විවිදේශිකයන් සඳහා වන රැකියා සේවාව රැකියා සෙවීමේ සහාය ඇතුළුව ජපන් සමාගමක වැඩ කිරීමට කැමති වෘත්තීය හෝ තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයක නේවාසික තත්ත්වය ඇති විදේශිකයන්ට සහ විදේශීය සිසුන්ට සහාය ලබා දේ.

විදේශිකයන් සඳහා රැකියා සේවා මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුව (ජපන්)

අන්තර්ජාල රැකියා අඩවි හෝ බඳවා ගැනීමේ සේවා භාවිතා කිරීම

සමාගමේ වෙබ් අඩවියෙන් සෘජුවම අයදුම් කරන්න, ආදිය.

ඔබේ පාසලට (ජාත්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) හැඳින්වීමක් ඉල්ලන්න.

වැඩ කරන විට කොන්ත්රාත්තුව

ඔබේ සේවායෝජකයා සමඟ රැකියා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න (උදා: සමාගමක්). කොන්ත්රාත්තුව අත්සන් කිරීමට පෙර එහි අන්තර්ගතය ප්රවේශමෙන් පරීක්ෂා කරන්න.

රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ එය ලිවිය යුතු ආකාරය

 • කොන්ත්රාත්තුව ආරම්භ වී අවසන් වන විට
 • කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වූ විට සහ කොපමණ කාලයක් සඳහා
 • කොහේද සහ කුමන ආකාරයේ කාර්යයක් සිදු කරනු ඇත්ද?
 • වැඩ කරන වේලාවන් සහ නිවාඩු මොනවාද?
 • මට කොපමණ මුදලක්, කවදාද සහ කෙසේද?
 • ඔබට ඔබේ රැකියාවෙන් ඉවත් විය හැක්කේ කවදාද සහ ඔබට ඉවත් වීමට අවශ්‍ය විය හැකිද යන්න පිළිබඳ නීති

එය ඔබගේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ ලියා ඇත්නම් එය කෙතරම් වැරදිද (මෙම අවස්ථාවේදී, සමාගමට ඔබ සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කළ නොහැක)

 • ඔබ අත්සන් කළ දේ හැර වෙනත් දෙයක් කරන්නේ නම් සමාගමට ඔබ සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගත නොහැක.
 • සමාගම ඔබට මුදල් ණයට ලබා දී එය ඔබේ මාසික වැටුපෙන් අඩු කරයි.
 • සමාගම ඔබගෙන් උපදෙස් නොගෙන ගමන්, නවාතැන් ආදිය සඳහා ඔබේ වැටුපෙන් මුදල් කපා හරිනු ඇත.

අවම වැටුප.

සෞඛ්‍යය සහ ආරක්ෂාව

සෞඛ්ය පරීක්ෂාව

 • ඔබේ ශරීරයේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වසරකට වරක් සෞඛ්ය පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලැබේ.
 • මානසික තත්ත්වය සහ මානසික අවපීඩනය ද වසරකට වරක් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.
  ‘වෛද්‍ය පරීක්ෂාව’ හෝ ‘ආතති පරීක්ෂාව’ මගින් තමන්ට සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති බව පෙන්නුම් කරන හෝ වැඩිපුර වැඩිපුර වැඩ කර වෙහෙසට පත්වන අය වෛද්‍යවරයකු හමුවිය යුතුය. අවශ්ය නම්, අඩු අතිකාල වැඩ කිරීමට හෝ රැකියා වෙනස් කිරීමට ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැක.

රැකියාවට සම්බන්ධ තුවාල හෝ අසනීප

සේවකයෙකු තුවාල වුවහොත්, අසනීප වුවහොත් හෝ රැකියාව හේතුවෙන් මිය ගියහොත්, සමාගමේ සේවක වන්දි රක්ෂණය ගෙවනු ලැබේ. රැකියාවට යන අතරමගදී සිදුවන අනතුරු සඳහාද මුදල් ගෙවනු ලැබේ.

සෞඛ්‍ය, කම්කරු හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශයේ අත් පත්‍රිකාව, විදේශ ශ්‍රමිකයින් සඳහා කම්කරු වන්දි රක්ෂණය (භාෂා 14)

ඔබට ජපානයේ වැඩ කිරීම ගැන උපදෙස් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට

ඔබට රැකියාව පිළිබඳ කිසියම් ගැටලුවක් හෝ ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, ඔබට ඔවුන්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගත හැක.

ඉබරාකි ප්‍රාන්තයේ විදේශිකයන් සඳහා මානව සම්පත් ආධාරක මධ්‍යස්ථානය (තාක්ෂණික සීමාවාසික පුහුණුව, අර්ධකාලීන රැකියා සහ සරණාගත අපේක්ෂකයින්)

ඉබරකි ප්‍රාන්ත විදේශ මානව සම්පත් ආධාරක මධ්‍යස්ථානය.(ජපන්)

Ibaraki ජාත්‍යන්තර සංගමය (විදේශිකයන්ගේ උපදේශන මධ්‍යස්ථානය)

සිංහල

සෞඛ්‍ය, කම්කරු හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශය, විදේශ ශ්‍රමිකයින් සඳහා උපදේශන මධ්‍යස්ථාන
ඉබරකි කම්කරු පරීක්ෂණ කාර්යාංශය, විදේශ ශ්‍රමිකයින් සඳහා වන කම්කරු කොන්දේසි උපදේශන මධ්‍යස්ථානය

TEL 029-224-6214

ඉබරාකි කම්කරු පොදු ගොඩනැගිල්ල 6F, 1-8-31 Miyamachi, Mito 310-8511

චීන ස්පාඤ්ඤ ඉංග්රීසි
උපදේශන දින තිබේ (ජාතික නිවාඩු දිනවල වසා ඇත) චීන
සඳුදා (5 වන සතිය හැර)
අඟහරුවාදා (1°・2°සතිය)
බ්රහස්පතින්දා (5 වන සතිය හැර)
සඳුදා (1°・2°)
විවෘත වේලාවන්
(වසා ඇත)
9:30~16:30
(12:00~13:00)
9:00~15:30
(12:00~13:00)

※දින වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත ., එබැවින් කරුණාකර කලින් අමතන්න.

OTIT විදේශ තාක්ෂණික පුහුණු සංවිධානය