Mga Paksa

Para sa mga Dayuhan / may lahing dayuhan Buong araw na Konsultasyon na may kinalaman sa Diborsiyo

2023/2/8Paunawa

Click to PDF Download

 

Maaari sumangguni sa isang abogado Maaari ding pag-usapan ang iba pang mga isyu / problema. Bilang karagdagan sa mga legal na payo, maaari ding kumunsulta sa mga espesyalista para sa mga dayuhan tungkol sa mga isyu na may kaugnayan sa relasyon ng asawa at visa. Libre ang konsultasyon. Confidential ¡
Ika 25 ng Pebrero (Sabado)2023 Mula10:30 hanggang16:30 ☎ 06-6362-6125
(Teleponong magagamit para lamang sa araw na ito、Hindi kailangan ang reserbasyon)
Maaaring kumonsulta ng personal o sa pamamagitan ng Zoom. Pakitingnan po sa QR code na nasa harap para sa iba pang impormasyon.
Nag organisa:”Osaka Bengoshi Kai” (Osaka Bar Associatio)/ RIKON ALERT “Kyougi Rikon Mondai Kenkyuukai”(Action Group for Divorce by Agreement)
Sa mga katanungan:RIKON ALERT Representative (Opisina) Toyonaka Kokusai Kouryuu Kyoukai( ATOMS )※Tuwing Miyerkoles (SARADO)TEL: 06-6843-4343 E-mail:atoms@a.zaq.jp