Mga Paksa

LIBRENG KONSULTASYON PARA SA MGA DAYUHAN SA JOSO

2023/8/24Paunawa

PETSA

Oktubre 22,2023 (Linggo)11:00~15:00

VENUE

Joso City Hall (Suwamachi, Mitsukaido, Joso City 3222-3)

NILALAMAN NG KONSULTASYON

Status ng Residente, Legal na Konsultasyon, Mga Pamamaraan sa Pensiyon, Konsultasyon sa Buwis, Konsultasyon sa Pamumuhay, Konsultasyon sa Trabaho
Hanggang 30 minuto/beses, Libreng Konsultasyon, Magkakaroon ng interpreter, Ang lihim ay poprotektahan

MGA SINSUPORTAHANG WIKA

Japanese, English, Chinese, Korean, Thai, Portuguese, Spanish, Vietnamese, Filipino, Indonesian, Nepali

Ang nag-organisa

Tokyo Regional Immigration Office

Kooperasyon

Ibaraki Prefecture, (pampublikong interes) Ibaraki International Association, Joso City

Mga katanungan

Foreign Resident Support Center, Resident Support Division, Tokyo Immigration Bureau
TEL:03-5363-3015

(pampublikong interes) Ibaraki International Exchange Association Sentro ng konsultasyon para sa mga dayuhan
TEL:029-244-3811

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ika-22 ng Oktubre
TEL:070-4002-2547

leaflet leaflet