Các sự kiện nóng

Đặt lịch tư vấn qua Internet với văn phòng RINK (Tiếng Việt)

2023/4/28Thông báo

Bắt đầu tư vấn qua điện thoại online bằng tiếng Việt, tiếng Philipin và tiếng Indonesia.
Những người không có số ĐT, cũng có thể tư vấn qua ĐT Internet.
Xin xác nhận lịch tư vấn.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại trang chủ.
https://rink-osaka.com/onlineconsult/