Các sự kiện nóng

Thông tin bảo tàng mỹ thuật

2024/5/14Thông tin du lịch - sự kiện

Triển lãm “Eiko Ishioka: Thiết kế I”

Eiko Ishioka (1938-2012) là một nhà thiết kế, giám đốc nghệ thuật đã hoạt động rộng rãi trong các lĩnh vực như quảng cáo, sân khấu, và điện ảnh, với sự thành công quốc tế. Trong triển lãm này, chúng tôi tập trung giới thiệu các tác phẩm đại diện của Ishioka trong nửa đầu sự nghiệp, bao gồm các quảng cáo cho Shiseido và PARCO, để khám phá bản chất công việc của cô.

  • Thời gian: Đến ngày 7 tháng 7 (Chủ nhật)
  • Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại Ibaraki (Thành phố Mito, tỉnh Ibaraki)
  • Giờ mở cửa: 9:30 – 17:00 (Vào cửa đến 16:30)
    Đóng cửa vào thứ Hai

Web Site