MỘT NGÀY TƯ VẤN LUẬT SƯ MIỄN PHÍ DÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC TẠI CHIKUSEI

Thời gian tư vấn
Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 10:00 – 15:00
(thời gian nhận đăng ký đến 14:30)
Địa điểm
Shimodate Chiiki Koryu Center (Arterio tầng 2 Chikusei, Hei 372)