Các sự kiện nóng

MỘT NGÀY TƯ VẤN LUẬT SƯ MIỄN PHÍ DÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC TẠI CHIKUSEI

2023/8/17Thông báo

Nội dung trao đổi

Tư vấn tất cả các vấn đề về cuộc sống, bảo hiểm, thuế, hôn nhân, công việc, visa….
Khi tư vấn với luật sư có phiên dịch viên đi cùng (miễn phí).
Không cần đặt trước. Đảm bảo giữ bí mật.

Thời gian tư vấn

Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 10:00 – 15:00
(thời gian nhận đăng ký đến 14:30)

Địa điểm

Shimodate Chiiki Koryu Center (Arterio tầng 2 Chikusei, Hei 372)

Số điện thoại

070-4002-2547 (chỉ liên lạc được trong ngày 26 tháng 11)

Ban tổ chức

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki, Hội luật sư tỉnh Ibaraki, Liên đoàn luật sư Kanto, Tp Chikusei.

Liên lạc

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki, Trung tâm tư vấn cho người ngoại quốc
TEL:029-244-3811