MỘT NGÀY TƯ VẤN LUẬT SƯ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TSUCHIURA

Thời gian
Ngày 3 tháng 9 năm 2023 (Chủ Nhật) 10:00 – 15:00 (Thời gian tiếp nhận đến 14:30)

Địa điểm
Tsuchiura Shiyakusho Honchosha tầng 2 Kenshushitsu 1·2 (Tsuchiura-shi Yamato-cho 9-1)