Các sự kiện nóng

Sắc màu cuộc sống – Những sinh vật tô màu cho thế giới –

2023/4/3Thông tin du lịch - sự kiện

Colors of Plants and Animals

Tại đây chúng tôi sẽ giới thiệu cơ chế và chức năng của màu sắc của các sinh vật sống, cũng như đề cập đến việc nhuộm bằng màu sắc của các sinh vật sống, việc tái tạo màu sắc của các sinh vật đã tuyệt chủng (sinh vật cổ).

  • Thời gian: Cho đến ngày 11 tháng 6 (Chủ Nhật)
  • Địa điểm: Bảo tàng Tự nhiên Tỉnh Ibaraki Museum Park (Thành phố Bando)
  • Giờ mở cửa: 9:30 – 17:00 (vào cửa đến 16:30)
    Đóng cửa vào thứ Hai
  • URL https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/