Các sự kiện nóng

Lấy bộ siêu tập của Terunuma làm là trung tâm – sự phát triển của tranh in Nhật Bản sau chiến tranh

2023/1/26Thông tin du lịch - sự kiện

Chúng tôi xin giới thiệu sự hấp dẫn của tranh in Nhật bản thời kỳ sau chiến tranh, tập trung vào các tác phẩm của họa sỹ Seimiya Naobumi, Hamada Chimei, Komai Tetsuro được nhà siêu tập trong tỉnh Ibaraki Terunuma Kiyoshi gửi tặng cho bảo tàng nghệ thuật cận đại tỉnh Ibaraki

  • Thời gian : Đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023 ( chủ nhật )
  • Địa điểm : Bảo tàng mỹ thuật cận đại tỉnh Ibaraki ( Thành phố Mito )
  • Thời gian mở cửa bảo tàng : 9:30~17:00(thời gian vào bảo tàng đến 16:30)
    Ngày nghỉ của bảo tàng là thứ hai hàng tuần
  • URL: https://www.modernart.museum.ibk.ed.jp