Các sự kiện nóng

Họa sỹ Tsuji Hisashi Người họa sỹ vẽ hai trường phái vừa vẽ tranh sơn mài vừa vẽ phong cảnh thực vật

2022/11/30Thông tin du lịch - sự kiện

辻永《無花果畑》1912年 水戸市立博物館蔵

Triển lãm lần này giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật tiếp cận bản chất thực sự của họa sỹ Tsuji người vẽ hai trường phái, khoảng 50 tác phẩm tranh sơn dầu của họa sỹ Tsuji người đã tạo dựng một vị thế bất di bất dịch trong thế giới hội họa phương Tây từ thời Taisho đến thời Showa và khoảng 60 tác phẩm tranh vẽ phong cảnh thực vật xoa dịu tâm hồn và tận hưởng niềm vui của bản thân.

  • Thời gian:Đến chủ nhật ngày 11 tháng 12
  • Điạ điểm:Bảo tàng mỹ thuật cận đại tỉnh Ibaraki (thành phố Mito)
  • Thời gian mở của bảo tàng:9:30~17:00 (Thời gian vào bảo tàng đến 16:30)

Website