Các sự kiện nóng

Triển lãm Kỷ niệm 25 năm khai trương Bảo tàng III – Ryuzo Saito

2022/11/14Thông tin du lịch - sự kiện

Là triển lãm đầu tiên nhìn lại lịch sử nghệ thuật Nhật Bản hiện đại, tập trung vào nhà sử học Ryuzo Saito đến từ Moriya. Lấy trung tâm là các bộ sưu tập cũ, bao gồm cả những bộ sưu tập lần đầu tiên được trưng bày, triển lãm sẽ giới thiệu và làm sống lại các tác phẩm mang đậm màu sắc lịch sử của Viện Nghệ thuật Nhật Bản.

Thời gian: Đến 27 tháng 11 (Chủ nhật)

Địa điểm: Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Tenshin tỉnh Ibaraki

Giờ làm việc: 9:30 – 17:00 (Vào bảo tàng đến 16:30)

Nghỉ định kì vào thứ 2

斎藤隆三

 

Web Site