Các sự kiện nóng

Namikawa Yasuyuki và kĩ thuật gốm cloisonné Nhật Bản

2022/8/23Thông tin du lịch - sự kiện

Tại triển lãm này, chúng tôi sẽ giới thiệu những món đồ gốm cloisonné tuyệt đẹp, tập trung vào các tác phẩm của Namikawa Yasuyuki, người đã hoạt động và trở nên nổi tiếng ở Kyoto vào thời Minh Trị.

Thời gian:Đến ngày 25 tháng 9 (Chủ Nhật)

Địa điểm:Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Tenshin (Thành phố Kitaibaraki)

並河靖之「桜蝶図平皿」明治時代中期(19世紀)京都国立近代美術館蔵

 

Web Site