Các sự kiện nóng

Giáo phái Tendai

2022/8/23Thông tin du lịch - sự kiện

Giáo phái Tendai là một giáo phái của Phật giáo. Chúng tôi sẽ giới thiệu những kho báu từ các ngôi chùa của Giáo phái Tendai tại tỉnh Ibaraki.

Thời gian:Đến ngày 4 tháng 9 (Chủ Nhật)

Địa điểm:Bảo tàng Lịch sử Ibaraki (Thành phố Mito)

関東天台_歴史館

 

Web Site