Các sự kiện nóng

Cái nào là cái nào? IWAI Toshio

2022/8/23Thông tin du lịch - sự kiện

Iwai Toshio vừa hoạt động như một tác giả truyện tranh trẻ em (ehon), vừa hoạt động như một nghệ sĩ truyền thông. Tại buổi triển lãm này, chúng ta sẽ cùng khám phá bí mật đằng sau những hình thức biểu hiện đa dạng đấy.

Thời gian::Đến ngày 19 tháng 9 (Thứ 2 – ngày lễ)

Địa điểm:Bảo tàng Mĩ thuật Cận đại Ibaraki (Thành phố Mito)

*Ưu tiên vào bảo tàng cho những người có vé đánh số chỉ định ngày trên web. Vé đánh số có thể lấy được một cách miễn phí. Thông tin cụ thể xin vui lòng tham khảo trang chủ của bảo tàng.

どっちがどっち? いわいとしお

 

Web Site