Mga Paksa

Ang Kulay ng Buhay – Mga nilalang na nagbibigay-kulay sa Mundo」

2023/4/3Turismo/Mga Kaganapan

Colors of Plants and Animals

Ipinapakilala ang mga mekanismo at paggana ng mga nabubuhay na bagay, at tumatalakay sa pagtitina gamit ang mga kulay ng mga nabubuhay na bagay at pamumunga ng mga kulay ng mga hindi umiiral na mga nilalang (paleontology).

  • Panahon: Hanggang Hunyo 11 (Linggo)
  • Lugar: Museum Park Prefectural Nature Museum (Bandoshi)
  • Mga oras ng pagbubukas: 9:30-17:00 (admission hanggang 16:30)
    Sarado tuwing Lunes
  • URL https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/