Mga Paksa

Eksibisyon ng Insekto

2022/8/23Turismo/Mga Kaganapan

Ipinapakilala ang kagandahan ng iba’t ibang insekto, kabilang ang mga insekto dito sa Japan at mga insekto mula sa buong mundo.

Panahon:Hanggang Setyembre 19 (Lunes/holiday)

Lokasyon:Museum Park Prefectural Natural Museum (Bando City)

※Sabado, Linggo, mga pampublikong pista opisyal, at iba pang partikular na araw, ang mga pagpapareserba ay dapat gawin online nang maaga. Para sa mga detalye mangyaring tingnan ang website ng museo.

昆虫展_自然博物館

 

Web Site